Membership - Việt XưaViệt Xưa

QUYỀN LỢI

Tỷ lệ chiết khấu khi mua sản phẩm tại Việt Xưa House
 • Tỷ lệ chiết khấu khi sử dụng dịch vụ tại Việt Xưa House (**)
 • Quy đổi điểm thưởng (***)
 • Quy đổi điểm nâng hạng (****)
 • Điều kiện phát hành thẻ
 • Điều kiện nâng hạng thẻ cao hơn
 • Kỳ xét hạng
 • Các quyền lợi khác (*****)

THẺ THÀNH VIÊN

5%
 • 10%
 • 10.000đ mua hàng = 1 điểm 30.000đ sử dụng dịch vụ = 1 điểm
 • 10.000đ mua hàng = 1 điểm 30.000đ sử dụng dịch vụ = 1 điểm
 • Khi đạt 500 điểm
 • Khi đủ điểm nâng hạng hoặc 3 tháng/lần
 • Nhận voucher ưu đãi, thiệp chúc mừng và tham gia sự kiện Việt Xưa.

THẺ BẠC

10%
 • 15%
 • 10.000đ mua hàng = 1 điểm 30.000đ sử dụng dịch vụ = 1 điểm
 • 10.000đ mua hàng = 1 điểm 30.000đ sử dụng dịch vụ = 1 điểm
 • Khi đạt 800 điểm
 • Khi đủ điểm nâng hạng hoặc 3 tháng/ 1lần
 • Nhận voucher ưu đãi, quà tặng sinh nhật và tham gia sự kiện Việt Xưa.

THẺ VÀNG

12%
 • 20%
 • 10.000đ mua hàng = 1 điểm 30.000đ sử dụng dịch vụ = 1 điểm
 • 10.000đ mua hàng = 1 điểm 30.000đ sử dụng dịch vụ = 1 điểm
 • Khi đạt 1200 điểm
 • Khi đủ điểm nâng hạng hoặc 3 tháng/ 1lần
 • Nhận voucher ưu đãi, quà sinh nhật và tham gia sự kiện Việt Xưa.

THẺ KIM CƯƠNG

15%
 • 25%
 • 10.000đ mua hàng = 1 điểm 30.000đ sử dụng dịch vụ = 1 điểm
 • 10.000đ mua hàng = 1 điểm 30.000đ sử dụng dịch vụ = 1 điểm
 • Khi đủ điểm nâng hạng hoặc 3 tháng/ 1lần
 • Nhận voucher ưu đãi, quà sinh nhật và tham gia sự kiện Việt Xưa.

Ghi chú:
Thẻ Hội viên có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành
(*): Là các điểm được cập nhật trong danh sách chính thức tại Website: www.vietxuahouse.com và Facebook: www.facebook.com/vietxuahouse
(**): Bao gồm các dịch vụ: sự kiện, giao lưu văn hóa, nhà hàng, thưởng trà….tại Việt Xưa House
(***): Với mỗi 10,000VNĐ trong hóa đơn mua hàng hoặc 30.000VNĐ trong hóa đơn dịch vụ sẽ được quy đổi thành 1 điểm thưởng.
Tất cả các giao dịch sẽ được tích lũy để tính điểm thưởng, khi đủ số điểm thưởng sẽ được quy đổi thành sản phẩm hoặc phiếu mua hàng theo quy định của Công ty
(****): Với mỗi 10,000VNĐ trong hóa đơn mua hàng hoặc 30.000VNĐ trong hóa đơn dịch vụ sẽ được quy đổi thành 1 điểm nâng hạng.
Khi đủ điểm nâng hạng sẽ được xét và cấp thẻ mới
(*****): Khi sử dụng Voucher (phiếu quà tặng) thì sẽ không được tính điểm thưởng và điểm nâng hạng.