Cửa hàng

Hộp quà Việt Xưa Vạn Phúc Standard
04/01/2016
Hộp quà Việt Xưa Vạn Phúc Gold
05/01/2016
Xem hết

Hộp quà Việt Xưa Vạn Phúc Silver

LiГЄn hб


01 chai rượu Việt Xưa Silver

01 hộp trà Việt Xưa Tiêu chuẩn cao.

01 hộp trà Việt Xưa Dòng thời gian.

01 hộp kẹo vừng Việt Xưa.

01 gói mứt sen.

Mô tả

Hộp quà Việt Xưa Vạn Phúc Silver gồm có:

  • 01 chai rượu Việt Xưa Silver.
  • 01 hộp trà Việt Xưa Tiêu chuẩn cao (12 gói).
  • 01 hộp trà Việt Xưa Dòng thời gian(50g).
  • 01 hộp kẹo vừng Việt Xưa 200g.
  • 01 gói mứt sen 100g.