Cửa hàng

Hộp quà Việt Xưa Vạn Phúc Silver
05/01/2016
Hộp quà Việt Xưa Vạn Phúc Diamond
05/01/2016
Xem hết

Hộp quà Việt Xưa Vạn Phúc Gold

LiГЄn hб


01 chai rượu Việt Xưa Gold.

01 hộp trà Việt Xưa Tiêu chuẩn cao.

01 hộp trà Việt Xưa Dòng thời gian.

01 hộp kẹo vừng Việt Xưa.

01 gói mứt sen.

Mô tả

Hộp quà Việt Xưa Vạn Phúc Gold gồm có:

  • 01 chai rượu Việt Xưa Gold.
  • 01 hộp trà Việt Xưa Tiêu chuẩn cao (12 gói).
  • 01 hộp trà Việt Xưa Dòng thời gian(50g).
  • 01 hộp kẹo vừng Việt Xưa 200g.
  • 01 gói mứt sen 100g.